Selecteer een pagina

Privacy verklaring Nicole Lagerberg coaching

Nicole Lagerberg coaching vindt het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens van groot belang. Uw persoonsgegevens worden bij ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden we ons aan relevante wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hieronder leggen we uit hoe wij uw gegevens verzamelen en gebruiken, en met welk doel wij dat doen. Wij raden u aan deze privacyverklaring goed te lezen. Deze privacyverklaring heeft betrekking op onze website en onze diensten. Met deze privacyverklaring voldoen wij aan onze informatieplicht op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna; AVG).

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 20 april 2021

 

ALs u gebruik maakt van onze website en onze dienstverlening maken wij gebruik van persoonsgegevens die u, of uw bedrijf, met ons deelt. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan beschreven in deze verklaring, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.

 

Contactgegevens

Nicole Lagerberg coaching is gevestigd aan het Fresiaplein 18, te Wassenaar en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: KVK 81671296.

Voor privacy gerelateerde zaken kunt u contact met ons opnemen via info@nicolelagerberg.nl

 

Betrokkenen

WIj verwerken de persoonsgegevens van klanten die diensten afnemen van Nicole Lagerberg coaching. Wij krijgen deze gegevens in principe rechtstreeks van u.

 

Verwerking
Wij verwerken uw gegevens in de volgende gevallen:

 • dienstverlening
 • nieuwsbrief
 • website
 • verzoeken en vragen
 • gegevens in account

 

Persoonsgegevens
Wanneer u gebruik maakt van verwerking, dan kunnen we de volgende gegevens verwerken:

 • NAW
 • E-mail
 • Telefoonnummer
 • financiële gegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • uitvoeren van de dienstverlening
 • het informeren over wijzigingen van onze diensten
 • het informeren over nieuwe diensten
 • wettelijke verplichtingen, waaronder verplichtingen in het kader van de belastingen
 • contact opnemen overeenkomstig het ingevulde formulier
 • verzenden van onze nieuwsbrief (met toestemming)
 • het gebruiken van uw testimonial op onze website en social media (met uw toestemming)
 • afhandelen van uw vraag of verzoek

 

 

Bewaartermijn

Indien sprake is van verwerking, bewaren wij uw gegevens voor een periode van minimaal 5 jaar. Gegevens die wij nodig hebben voor onze wettelijke administratieplicht bewaren wij 7 jaar.

Wij bewaren uw gegevens zolang u de nieuwsbrief wilt blijven ontvangen

Wij bewaren uw gegevens zolang u uw toestemming niet intrekt.
Het is goed om te weten, wanneer u toestemming geeft voor het plaatsen van uw testimonial op social media, het niet altijd mogelijk is om uw testimonial volledig te verwijderen door het delen en liken ervan door anderen.

Wij zullen uw gegevens alleen gebruiken ter afhandeling van uw vraag of verzoek. Afhankelijk van uw vraag of verzoek zal deze al dan niet gearchiveerd worden. Ons archief bewaren we ten minste 5 jaar.

 

Wijze waarop toestemming kan worden ingetrokken

Indien wij uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming verwerken, dan kunt u deze altijd intrekken door te mailen naar info@nicolelagerberg.nl

Wij zullen uw verzoek zo snel mogelijk afhandelen.

 

Consequentie/ verplichting

Het verstrekken van uw gegevens aan ons ten behoeve van onze dienstverlening, neemt een betaalverplichting met zich mee (wanneer dit geldt, bijvoorbeeld bij de aanschaf van cursussen). Wanneer de betaling niet voldaan kan worden, wordt per direct de dienstverlening gepauzeerd. Wij zullen u hiervan op de hoogte brengen.

 

Social media

Op onze website is het mogelijk om via “like en share” knoppen artikelen te delen met anderen via uw social media account. Wij krijgen geen toegang tot uw social media account. Wij raden u aan om het privacybeleid van de social media partijen waar u een account heeft, goed te lezen zodat u weet hoe uw gegevens door deze partijen worden gebruikt en hoe u uw instellingen kunt aanpassen.

 

Uw rechten

U heeft te allen tijde recht op inzage van uw gegevens, het recht op aanpassing van deze gegevens indien deze onjuist zijn, het recht op verwijdering van uw gegevens, het recht op bezwaar tegen een gegevensverwerking, het recht op beperking van een gegevensverwerking en het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Wij doen niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming.

 

Indien u gebruik wilt maken van een van deze rechten, dan kunt u uw verzoek naar ons mailen via info@nicolelagerberg.nl. Mogelijk moeten wij uw identiteit verifiëren om aan uw verzoek te voldoen.

 

Delen met anderen

Wij zullen uw informatie niet delen met anderen zonder uw toestemming, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u, of uw organisatie, met ons heeft afgesloten, of tenzij dit een wettelijke verplichting is. Indien nodig sluiten wij een verwerkersovereenkomst af met een leverancier met betrekking tot het delen van gegevens.

 

Op dit moment kunnen wij uw gegevens delen met de volgende partijen:

 • Boekhouder: Belvedere administratie
 • E-mailmarketing: Mailblue
 • Onze online werkomgeving: WordPress, Wix
 • Websitehosting: Vimexx
 • Betalingssite: Mollie
 • Belastingdienst
 • VA: Ilona Suurs

 

Doorgifte van persoonsgegevens

Ons uitgangspunt is om zoveel mogelijk samen te werken met partijen die uw gegevens opslaan binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Dit zal echter niet altijd mogelijk zijn. Wanneer wij uw gegevens buiten de EER verwerken, dan nemen wij de juiste maatregelen om er zeker van te zijn dat persoonsgegevens goed beveiligd zijn conform de eisen die de AVG van ons vereist.

In dat geval werken we samen met partijen in door de Europese Commissie erkende landen met een passend beschermingsniveau.

 

Cookies

Wij plaatsen cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters en het gebruik van coaching om de website sneller te maken. Ook gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de browser sessie. Bovendien kan uw IP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van onze webserver als u van onze dienstverlening gebruik maakt. DIt is noodzakelijk om onze dienstverlening op de juiste manier te beheren en beveiligen. We gebruiken uw IP-adres niet om uw online gedrag te volgen.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat die geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Het gebruik van dienstverlening van andere partijen brengt echter ook soms het plaatsen van cookies en het delen van data met zich mee zonder dat wij daar een keuzemogelijkheid in hebben. WIj zullen altijd de meest privacy vriendelijke optie kiezen.

 

Google analytics

Wij hebben Google Analytics ingesteld op geanonimiseerde gegevens conform het standpunt van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

 

Beveiliging
Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking worden beveiligd door te kiezen voor:

 • logische toegangscontrole, gebruik van wachtwoorden
 • gebruik van beveiligde omgeving
 • overdrachten allen over SSL
 • Doelgebonden toegangsbeperkingen.

Situaties van overmacht (hacken) zijn uitgezonderd.